Werkervaring
Na de HTS en diensttijd, via diverse werktuigbouwkundige functies, heb ik me uiteindelijk gespecialiseerd in het bouwen van (hoogbouw)magazijnen en transportinstallaties, zowel als projectengineer als projectmanager.
Daarbij is bij mij de interesse gewekt voor de algemene bedrijfsvoering en de automatisering. Daarom heb ik met een cursus op academische niveau (MBA) mijn kennis op het gebied van bedrijfskunde en bedrijfseconomie aangevuld.
Daarna heb ik die kennis en vaardigheden ingezet bij het toepassen van ICT, voornamelijk bij productiebedrijven en logistieke dienstverleners, alsmede bij het onderwijs en (semi)overheidsinstellingen.
Het zwaartepunt heeft daarbij gelegen op het selecteren en implementeren van standaard systemen (ERP/MRP) en het (laten) ontwikkelen van toegesneden systemen.

Opdrachten Fluskion

 

 • Natudis Harderwijk
  Productie en distributie van voedingsmiddelen
  • Systeemintegratieprojecten
  • Onderhoud bestaande oude systemen en het maken van aanvullende systemen
 • Kroon – Nieuwegein/Amsterdam
  Leverancier van biologische verswaren
  • Advisering en begeleiding van een integratietraject
  • Maken en onderhouden van MI-systemen rapporterend over drie platforms
 • Emposc - Waalre
  Ontwikkelen en implementeren logistieke analysesystemen
 • De Banketgroep
  Producent van voedingsmiddelen
  • Ontwikkelen vraagvoorspellingsextensie voor ERP-systeem
 • Wessanen – Amsterdam, Utrecht en Harderwijk
  Multinational, productie en distributie van voedingsmiddelen
  • Advisering en projectleiding systeemintegraties
  • Ontwikkelen logistieke extensies voor SAP-systeem
  • Support diverse zelf ontwikkelde logistieke applicaties 
 • Promen – Capelle a/d IJssel en Gouda
  WSW-bedrijf
  • Advisering en begeleiding van een selectietraject voor een bedrijfsbesturingssysteem
 • EDU-ART – Arnhem
  Ontwikkeling van educatiemiddelen voor het kunstonderwijs
  • Optimaliseren bedrijfsvoeringssysteem
 • Beckers - Tilburg/Breda
  Producent van voedingsmiddelen
  • Advisering en begeleiding van een selectietraject voor een ERP-systeem
 • Philips CL (voorheen DAP) - Drachten/Amsterdam/Eindhoven
  Producent van consumenten en huishoudelijke elektronica
  • Ontwikkelen MI-systeem voor verouderd SCM-systeem
  • Overzetten van dit systeem naar BI(BW) van SAP 

Bestuurlijk

 • Actuele functies
  - Gemeenteraadslid voor D66 in Tiel
 • Voormalige functies
  - Lid Algemeen bestuur bedrijfsschap Medel
  - Lid Ondernemerscoopreatie Tiel
  - Bestuurslid stichting Stallure
  - Klankbordgroep Private banking Rabobank West Betuwe
  - Klankbordgroep Senioren Cultuurparticipatie Rivierenland
  - Diverse commissariaten