Werkervaring
Na de HTS en diensttijd, via diverse werktuigbouwkundige functies, heb ik me uiteindelijk gespecialiseerd in het bouwen van (hoogbouw)magazijnen en transportinstallaties, zowel als projectengineer als projectmanager.
Daarbij is bij mij de interesse gewekt voor de algemene bedrijfsvoering en de automatisering. Daarom heb ik met een cursus op academische niveau (MBA) mijn kennis op het gebied van bedrijfskunde en bedrijfseconomie aangevuld.
Daarna heb ik die kennis en vaardigheden ingezet bij het toepassen van ICT, voornamelijk bij productiebedrijven en logistieke dienstverleners, alsmede bij het onderwijs en (semi)overheidsinstellingen.
Het zwaartepunt heeft daarbij gelegen op het selecteren en implementeren van standaard systemen (ERP/MRP) en het (laten) ontwikkelen van toegesneden systemen.

Opdrachten Fluskion

 • Natudis - Harderwijk
  Leverancier/distributeur gezonde voedingsmiddelen
  - Advisering CIO’s, CFO’s en CEO’s
  - Access-applicaties ontwikelen voor bedrijfsvoering en management informatie
  - Onderhouden en optimliseren bestaande Access-applicaties
 • Wessanen – Amsterdam, Utrecht en Harderwijk
  Multinational, productie en distributie van voedingsmiddelen
  - Advisering CIO’s, CFO’s en CEO’s van diverse werkmaatschappijen
  - Ontwikkeling en realisaties extensies op het SAP-systeem.
 • EDU-ART – Arnhem
  Ontwikkeling van educatiemiddelen voor het kunstonderwijs
  - Optimaliseren bedrijfsvoering
 • Kroon – Nieuwegein/Amsterdam
  Leverancier van biologische verswaren
  - Advisering en begeleiding van een integratietraject 
 • Promen – Capelle a/d IJssel en Gouda
  WSW-bedrijf
  - Advisering en begeleiding van een selectietraject voor een bedrijfsbesturingssysteem
 • De Banketgroep - Tilburg
  Producent van voedingsmiddelen
  - Advisering en begeleiding optimalisatie berdrijfsvoering d.m.v. ICT
  - Ontwikkelen van een vraagvoorspellingssysteem als extensie
     van het ENIAC MRP-systeem
 • Beckers - Tilburg/Breda
  Producent van voedingsmiddelen
  - Advisering en begeleiding van een selectietraject voor een ERP-systeem
 • Philips CL (voorheen DAP) - Drachten/Amsterdam/Eindhoven
  Producent van consumenten en huishoudelijke elektronica
  - Advisering en projectsupport van het algemeen management,
     het Supply Chain management en de ICT-organisatie.
  - Het ontwikkelen van een BI/MI-systeem voor een verouderd SCM-systeem en
     het assisteren bij de omzetting daarvan naar SAP-BI.

Bestuurlijk

 • Actuele functies
  - Gemeenteraadslid voor D66 in Tiel
  - Lid Ondernemerscoopreatie Tiel
 • Voormalige functies
  Voorzitter amateurorkest
  - Bestuurslid stichting Stallure
  - Klankbordgroep Private banking Rabobank West Betuwe
  - Klankbordgroep Senioren Cultuurparticipatie Rivierenland
  - Diverse commissariaten